Arany János Tehetséggondozó Program

Felhívás Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezésre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet nyolcadik évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,

bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy

 • a tanulók felkészültek legyenek felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásra

továbbá térítésmentesen

 • szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvből) középfokú nyelvvizsga bizonyítványt
 • informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt
 • a tanulók gépjárművezetői engedéllyel is rendelkezzenek
 • a program új elemeként 2022 szeptemberétől a tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek!

A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok szocializációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:

 • tankönyv, taneszköz
 • kollégiumi étkezési
 • utazási
 • ruházkodási támogatások rendszere

Kollégiumi bentlakásos program-hétvége

A program résztvevők számára a kollégiumi elhelyezés kötelező!

Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szerveződik, melyen a tanulók részvétele kötelező. A tíz alkalomból legfeljebb három a tanév során átcsoportosítható és így pl. őszi-, tavaszi-, nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról https://kormany.hu/ / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Oktatásért Felelős Államtitkárság).

Hogyan lehet a Programba bekerülni?

A pályázatot legkésőbb 2021. december 10-ig postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a nevelőtestület támogató nyilatkozatát
 • a szülői nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást
 • a tanuló személyi adatlapját
 • a tanuló önéletrajzát (családi háttér, érdeklődési kör, eredmények, jövőjére vonatkozó elképzelések)
 • azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét
 • a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2021. december 3-ig.

 A pályázat eredményéről 2022. február 10-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézményekben.

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Sümegi László igazgató
(Tel: +36 92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: +36 92/596-445/27)

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
Schneider János igazgató
Kiss Zsolt igazgatóhelyettes, programfelelős
(Tel: +36 92 313-490)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

 

Pályázati felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

1. sz. melléklet NEVELŐTESTÜLETI NYILATKOZAT

2. sz. melléklet SZÜLŐI NYILATKOZAT

3. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

4. sz. melléklet Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő középiskolák közül az alábbiakba kérem felvételemet:

5. sz. melléklet A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATA AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ

Arany János Tehetséggondozó Program honlapja

Prospektus

Kategória: hírek | A közvetlen link.

25 hozzászólás a(z) Arany János Tehetséggondozó Program bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: ivermectin rx

 2. Visszajelzés: viagras

 3. Visszajelzés: ivermectin 9 mg

 4. Visszajelzés: stromectol tab

 5. Visszajelzés: can you buy ventolin hfa over the counter

 6. Visszajelzés: ivermectin 3 mg

 7. Visszajelzés: order ivermectin

 8. Visszajelzés: ivermectin bnf

 9. Visszajelzés: buy ivermectin 12 mg tablets

 10. Visszajelzés: ivermectin ivermectin tablets

 11. Visszajelzés: ivermectin 3 mg tablet price

 12. Visszajelzés: ivermectin 6mg pills

 13. Visszajelzés: buy ivermectin 12 mg

 14. Visszajelzés: tadalafil warnings

 15. Visszajelzés: tadalafil troche

 16. Visszajelzés: hydroxychloroquine study

 17. Visszajelzés: hydroxychloroquine azithromycin interaction

 18. Visszajelzés: buy hydroxychloroquine 200 mg

 19. Visszajelzés: bahis siteleri

 20. Visszajelzés: stromectol 3mg pills

 21. Visszajelzés: stromectol for scabies

 22. Visszajelzés: stromectol 3mg dosage

 23. Visszajelzés: which is better viagra or cialis

 24. Visszajelzés: tadalafil otc

 25. Visszajelzés: cialis over the counter at walmart

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.