Kovács Károly Tagkollégium

A Kovács Károly Tagkollégium a 2015/2016. tanévben a tagintézmény „A” épületében 120 férőhellyel várja a zalaegerszegi középiskolákba járó vidéki tanulókat.

Kollégistáink zöme Zala megyei, de a szomszédos megyékből, sőt Győr-Moson-Sopron, Pest megyéből is laknak nálunk diákok.

Kiemelt célkitűzésünknek tekintjük a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű tanulók segítését, felzárkóztatását. Legfontosabb feladatunknak az iskolai felkészülés segítését, a nyugodt tanulás feltételeinek megteremtését tartjuk. Tanulószobák, könyvtárszoba, korrepetálások, szakkörök segítik tanulóinkat abban, hogy tanulmányaikat sikeresen folytathassák.

Intézményünkben jelenleg 5 pedagógus és egy tagintézmény-vezető fáradozik azon, hogy kollégistáink számára biztosítsa az iskolai felkészüléshez, a pihenéshez és a kikapcsolódáshoz szükséges feltételeket. Ehhez a tanulók rendelkezésére áll egy jól felszerelt számítástechnika terem, kondicionáló terem, sportpálya, több közösségi- és klubhelyiség és egy könyvtárszoba is. Emellett diákjainknak heti két alkalommal lehetőségük van a Deák SZKI tornatermének használatára.

Kollégiumunkban 2001 óta működik az Arany János Tehetséggondozó Program. A szabadidő tartalmas eltöltése érdekében tanulóink számára a kollégiumi diákönkormányzattal közösen minden évben változatos sport- és kulturális rendezvényeket szervezünk, valamint méltó módon megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről.

Programjaink sorából kiemelkedik a névadónk, Zalaegerszeg város első polgármestere tiszteletére rendezett Kovács Károly Napok, amelyet minden év novemberében tartunk. Emellett kerékpártúrát, bűnmegelőzési előadást, vetélkedőket, tanár-diák futballmérkőzést, informatikaversenyt, májusfaállítást, Mikulás ünnepséget, karácsonyi vacsorát és még nagyon sok egyéb programot kínálunk kollégiumunk lakóinak.